34 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 34 αγγελίες
Φιλόλογος
ΝΕΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, 8-10€ / ώρα, στα Νότια Προάστια
Φιλολογικά μαθήματα
ΝΕΑ
ΈΜΠΕΙΡΗ φιλόλογος, διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, με πολυετή εμπειρία, μεταδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικ...
Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης - Λογοτεχνίας - Ιστορίας - Αρχαίων ελληνικών - Λατινικών σε μαθητές όλων των τάξεων γυμ...
Φιλολογικά
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ της Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος ήδη πτυχίου Κοινωνιολογίας, αναλαμβάνει με 6ετή διδακτική εμπειρία, υπευθ...
Φιλόλογος
ΦΟΙΤΗΤΉΣ Ελληνικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα και αναλαμβάνει το διάβασμα για την επόμενη μέρα...
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΑ
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ - πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και πολυετή διδ...
Φιλόλογος
ΝΕΑ
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα, κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ενώ παρέχεται και η υ...
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Απόφοιτη του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( με εξε...
Φιλόλογος
ΑΠΟΦΟΙΤΗ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, με ειδίκευση στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά, παρ...
Μαθήματα Εκθεσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα...
Μαθήματα Ελληνικής ως ξένη γλώσσα
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Greek as a Foreign Language) από εξειδικευμένο Φιλόλογο. Δυνατότητα ...
Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημοτικού- Γυμνασίου
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ Μαθήματα Δημοτικού- Γυμνασίου Είμαι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών και παραδίδω ιδιαίτερα θεωρητικά μαθήματα σε πα...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα παραδίδονται από καθηγήτρια φιλόλογο, με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου, αξ...
Φιλολογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή διδακτική,φροντιστηριακή εμπειρία ,κάτοχος σεμιναρίου Ειδικής αγωγής και Παιδοψυχολογίας,παραδίδει μαθήματ...
Φιλόλογος
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ απόφοιτος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού. Παραδί...
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΉΤΡΙΑ Φιλολογίας του ΕΚΠΑ παραδίδει μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Άριστη γνώση και δ...
Φιλόλογος - Φροντιστής
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ φροντιστής 22ετή πείρα σε κεντρικά φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, αναλαμβάνει την κατ' ...
Φιλόλογοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, μελέτη μαθητών Δημοτικού και διδασκαλία Αγγλικών αναλαμβάνονται...
Φιλολογικά μαθήματα
ΕΚΘΕΣΗ, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά Γυμνασίου, Λυκείου παραδίδονται από καθηγήτρια έμπειρη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή εμπειρία στη δημόσια και ιδιωτική παιδεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου στα α...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα