24 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 24 αγγελίες
Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται, σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, εξειδίκευση στη δ...
Φιλόλογος
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ελληνικής Φιλολογίας με πολύχρονη φροντιστηριακή εμπειρία και σημαίνουσα επιτυχία στην παράδοση ιδιαίτερων προπαιδεύ...
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με πολύχρονη πείρα στα φροντιστήρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Αρχαία,...
Εκθεσιολόγος - Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Συνεργάτης δύο φροντιστηρίων, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για πανελλήνιες σε Έκθεση - Αρχαία και Λατινικά κα...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΝΕΑ
KΑΘΗΓΉΤΡΙΑ Φιλολογίας με 12ετή εμπειρία, μεθοδικότητα και μεταδοτικότητα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμ...
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΑ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και α...
Φιλολογος & greek for foreigners
ΝΕΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή εμπειρία σε σχολείο - φροντιστήριο - ιδιαίτερα αναλαμβάνει μαθητές όλων των βαθμίδων ακόμη και με μαθησιακές...
Online φιλολογικά μαθήματα
ONLINE φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου παραδίδει φιλόλογος, πολυετής εμπειρία, στοχευμένη και πλήρης προετοιμα...
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ειδικός παιδαγωγός παραδίδει ιδιαίτερα θερινά μαθήματα προετοιμασίας της επόμενης τάξης και κάλυψης κενών, κάτοχος με...
Φιλόλογος για Θερινά Μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία αναλαμβάνει τη θερινή προετοιμασία μαθητών Γ Λυκείου σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα καθώς και και τη προετ...
Φιλόλογος
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φιλολογίας ΕΚΠΑ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές, με εξειδίκευσης στ...
Τελειόφοιτη Φοιτήτρια Φιλοσοφίας
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φοιτήτρια του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος Ψυχολογίας, κάτοχος Proficiency Cambridge...
Πτυχιούχος Φιλόλογος
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε τάξεις Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Ακόμη, προσφέρεται καθημερινή μελέ...
Φιλόλογος - Φροντιστής
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ φροντιστής 22ετή πείρα σε κεντρικά φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, αναλαμβάνει την κατ' ...
Μαθήματα Εκθεσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μα...
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με εμπειρία και αγάπη για τα παιδιά, εξοικείωση σε παι...
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα, αμοιβή 15€, συζητήσιμη
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνει μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στα φιλολογικά μαθήματα, διατίθενται προσωπικές σημειώσ...
Φιλόλογος - Ειδικός Παιδαγωγός
ΒΟΡΕΙΑ Προάστια ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και μεγάλη φροντιστηριακή εμπειρία αναλαμβάνω όλα τα...
Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Φιλόλογος, απόφοιτος της Κλασικής Φιλολογίας Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Νέα Ελληνική Γλώσσα (Γλωσσολογικό Αθήνας), δ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα