92 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 92 αγγελίες
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΟΥΚΡΑΝΗ 40 ετών, με 10ετή παραμονή και νοσηλευτική εμπειρία, αναλαμβάνει ως εσωτερική φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωμένων, καθώς...
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 40 ετών, με 10ετή παραμονή και νοσηλευτική εμπειρία, αναλαμβάνει ως εσωτερική φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωμένων, καθ...
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΚΥΡΙΑ με 10 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα, ζητεί εργασία ως γηροκόμος, με πολυετή εμπειρία σε νοσοκομεία, άριστη νοικοκυρά αναλαμ...
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΚΥΡΙΑ με εμπειρία, συστάσεις και πολύ καλά ελληνικά αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων καθώς το μαγείρεμα και καθαρισμό του σ...
Γηροκόμοι
ΝΕΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ φροντιστές με μεγάλη εμπειρία και συστάσεις στέλνονται από γραφείο ευρέσεως εργασίας σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Νησιά ...
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ 53 ετών Ελληνοπόντια, διπλωματούχος νοσοκόμα, σοβαρή και εργατική, ζητεί εργασία ως εσωτερική γηροκόμος για φροντίδα η...
Γηροκόμος
ΝΕΑ
ΡΩΣΙΔΑ 45 ετών, με 10ετή παραμονή στην Ελλάδα, εργατική, έντιμη, με νοσηλευτική εμπειρία, άριστη νοικοκυρά, αναλαμβάνει ως εσωτ...
Γηροκόμος
ΟΥΚΡΑΝΗ 40 ετών, με 10ετή παραμονή και νοσηλευτική εμπειρία, αναλαμβάνει ως εσωτερική φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωμένων, καθώς...
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα αναλαμβάνει περιποίηση ηλικιωμένων ατόμων ως εξωτερική ή εσωτερική, περιοχή Κυψέλη, Γαλάτσι
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ από Αρμενία 48 ετών ζητεί εργασία ως εσωτερική για περιποίηση ηλικιωμένων και κατάκοιτων, Αθήνα Πειραιάς, αμοιβή 500€
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία ως γηροκόμος για φροντίδα ηλικιωμένων, εξωτερική, με πολυετή εμπειρία σε γηροκομεία, νοσοκομεία και σπίτια
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ Γηροκόμος αξιοπρεπής, τίμια, με εμπειρία πολλών ετών σε φροντίδα ηλικιωμένων, νόμιμη στην χώρα με συστάσεις ζητεί εργασία...
Γηροκόμος
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 40 ετών, με 10ετή παραμονή και νοσηλευτική εμπειρία, αναλαμβάνει ως εσωτερική φροντίδα και περίθαλψη ηλικιωμένων, καθ...
Γηροκόμος
ΕΛΛΗΝΙΔΑ 55 ετών, με 20 χρόνια νοσηλευτική εμπειρία αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων ως εξωτερική, μόνο σοβαρές προτάσει...
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα 55 ετών αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, εξωτερική εργασία, περιοχή Πειραιά
Γηροκόμοι
ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ με μεγάλη εμπειρία, συστάσεις, με αρκετά χρόνια προϋπηρεσία, από Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία, Γεωργία, Μολδαβία, Ρωσία...
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ από Αρμενία 52 ετών, ζητεί εργασία ως εσωτερική για την περιποίηση ηλικιωμένων και κατάκοιτων ατόμων, εμβολιασμένη με γνώ...
Γηροκόμος
ΡΩΣΙΔΑ 45 ετών, με 10ετή παραμονή στην Ελλάδα, εργατική, έντιμη, με νοσηλευτική εμπειρία, άριστη νοικοκυρά, αναλαμβάνει ως εσωτ...
Γηροκόμος
ΑΛΛΟΔΑΠΗ 53 ετών Ελληνοπόντια, διπλωματούχος νοσοκόμα, σοβαρή και εργατική, ζητεί εργασία ως εσωτερική γηροκόμος για φροντίδα η...
Γηροκόμος
ΚΥΡΙΑ 55 ετών, με νοσηλευτικές γνώσεις, καλά ελληνικά αναλαμβάνει φροντίδα ηλικιωμένων με περιστατικά άνοιας καθώς και διάφορες...