3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Ειδικότητες
Μεταφραστές - Δακτυλογράφοι - Επιμελητές Κειμένων
Μεταφραστικό
ΝΕΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΌ γραφείο με πολυετή λειτουργία & μεγάλο πελατολόγιο ζητεί έμπειρη μεταφράστρια με άριστες γνώσεις Ρώσικης & Αγγλική...
Mεταφραστής από Ελληνικά σε Αλβανικά
ΖΗΤΕΊΤΑΙ μεταφραστής από Ελληνικά σε Αλβανικά. Φοιτητής ή απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, έως 35 ετών. Μετάφραση δι...
Αποηχογραφητές
ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΤΕΣ δακτυλογράφοι, ζητούνται για πλήρη απασχόληση Θέσεις εργασίας σε όλους τους νομούς Κρήτης, πλήρης απασχόληση, αδ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα