3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Ειδικότητες
Εξυπηρέτηση Πελατών - Call Center - Client Service
Περιοχή
Κηφισιά
Εταιρία
Τηλεφωνική Υποστήριξη πελατών
ΝΕΑ
ΔΙΑΘΈΤΕΙΣ άνεση στην επικοινωνία και άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες; Τότε έλα στην ομάδα της Serviceworld .Θα έχεις την ε...
Call Center Agent
ΝΕΑ
CALL CENTER AGENT Division: Ground Operations Department: Call Center  Location:  Kifissia  Type of Employment: Full-time (8 ho...
Υπάλληλος Γραφείου
ΤΟ γραφείο μας αναζητά στελέχη για ανάπτυξη πωλήσεων Περιγραφή εργασίας Επικοινωνία με φυσικά πρόσωπα, οικογένειες και επιχειρή...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα