Αγορά αυτοκινήτου Αυτοκίνητο Μετά την αγορά

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Η ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές ασφάλισης.

Η λειτουργία του αυτοκινήτου ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε τρίτους και όσο αυξάνεται ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων, τόσο συχνότερες γίνονται αυτές οι ζημιές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ανέρχονται σε μεγάλο ύψος. Ελάχιστοι από τους οδηγούς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοια έξοδα και τα θύματα δεν θα αποζημιώνονταν ποτέ, για το λόγο αυτό η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Ο κάτοχος αυτοκινήτου που δεν είναι ασφαλισμένο, αν το θέσει (ή επιτρέψει σε άλλον να το θέσει) σε κυκλοφορία, τιμωρείται με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, χρηματικό πρόστιμο και ποινικές κυρώσεις.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και οποιουδήποτε οδηγού έναντι τρίτων λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, που πιθανόν προκάλεσε. Η ασφάλιση παρέχει ακόμη και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης. Τρίτοι θεωρούνται και δικαιούνται αποζημιώσεως και οι επιβάτες του οχήματος.

Η επιλογή φερέγγυου ασφαλιστή αποτελεί μια ισχυρή εγγύηση για την εξασφάλιση των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

Προαιρετική – πρόσθετη ασφάλιση

Πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση, που αφορά τις ζημιές που προκαλούν σε τρίτους, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων μπορούν να ασφαλίσουν και άλλους κινδύνους που αφορούν το ίδιο το αυτοκίνητο. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται ασφάλιση ιδίων ζημιών ή όπως είναι περισσότερο γνωστή στους κατόχους των αυτοκινήτων, μικτή. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι:

  • Πυρκαγιά προερχόμενη από διάφορες αιτίες ακόμα και από τρομοκρατικές ενέργειες
  • Κλοπή ολική ή μερική, δηλαδή ολόκληρου του αυτοκινήτου ή εξαρτημάτων του
  • Υλικές ζημιές από διάφορες αιτίες όπως ίδιες ζημιές, πρόκληση ζημιών από άγνωστα αυτοκίνητα, θραύση κρυστάλλων, καιρικά φαινόμενα κ.ά.
  • Προστασία Bonus-Malus

Σχολιάστε το!