Θέσεις εργασίας με τα επιλεγμένα κριτήρια

2 διαθέσιμες αγγελίες εργασίας

2 αγγελίες εργασίας

Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Διοίκηση - Στελέχη επιχειρήσεων & επιστήμη
Περιοχή
Πεδίον Άρεως
Fundraising Assistant
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Αθήνα. Ζητείται ένα (1) άτομο για τηλεφωνική εργασία γραφείου με σκοπό την ένταξη νέων φίλ...
Πωλητές
Κυρίες (2), κατά προτίμηση άνω των 40 ετών, από το Μέλαθρον Οικουμενικός Ελληνισμός ζητούνται για εφαρμογή υψηλής πώλησης.Προσό...