Θέσεις εργασίας με ειδικότητα Μηχανικός Περιβάλλοντος

3 αγγελίες εργασίας με τα επιλεγμένα κριτήρια

3 αγγελίες εργασίας

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
 Ο Όμιλος εταιρειών Parametros Group ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς προ...
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο Όμιλος εταιρειών Parametros Group ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς προϊ...
Πολιτικός Μηχανικός
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΤΕ με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα. Απαιτείται γνώση διαχείρισης δημοσίων έργων (διαδικασίε...