19 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 19 αγγελίες
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με πολύχρονη πείρα στα φροντιστήρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Αρχαία,...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ φιλόλογος, με μεταδοτικότητα και φροντιστηριακή εμπειρία, κάτοχος σεμιναρίου στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παραδ...
Μαθήματα Εκθεσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα...
Φιλολογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή διδακτική,φροντιστηριακή εμπειρία ,κάτοχος σεμιναρίου Ειδικής αγωγής και Παιδοψυχολογίας,παραδίδει μαθήματ...
Φιλολογικά μαθήματα
ΝΕΑ
ΈΜΠΕΙΡΗ φιλόλογος, διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, με πολυετή εμπειρία, μεταδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικ...
Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης - Λογοτεχνίας - Ιστορίας - Αρχαίων ελληνικών - Λατινικών σε μαθητές όλων των τάξεων γυμ...
Φιλόλογος
ΝΕΑ
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα, κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ενώ παρέχεται και η υ...
Μαθήματα Ελληνικής ως ξένη γλώσσα
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Greek as a Foreign Language) από εξειδικευμένο Φιλόλογο. Δυνατότητα ...
Φιλόλογος
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ απόφοιτος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού. Παραδί...
Φοιτήτρια Φιλολογίας
ΤΕΛΕΙΌΦΟΙΤΗ φοιτήτρια φιλολογίας με κατεύθυνση κλασικές σπουδές . Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου ...
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ, απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμ...
Φιλόλογος
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Ιστορίας), με εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτε...
Φιλολογικά μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται κατ' οίκον και διαδικτυακά, σε μαθητές Γυμνασίου, Α' & Β' Λυκείου από έμπειρο φιλόλο...
Φιλόλογος
ΝΕΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, 8-10€ / ώρα, στα Νότια Προάστια
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΕΑ
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ - πτυχιούχος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και πολυετή διδ...
Φιλόλογος - Φροντιστής
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ φροντιστής 22ετή πείρα σε κεντρικά φροντιστήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, αναλαμβάνει την κατ' ...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ μαθήματα παραδίδονται από καθηγήτρια φιλόλογο, με πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου, αξ...
Φιλόλογοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, μελέτη μαθητών Δημοτικού και διδασκαλία Αγγλικών αναλαμβάνονται...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή εμπειρία στη δημόσια και ιδιωτική παιδεία αναλαμβάνει την εκπαίδευση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου στα α...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα