34 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 34 αγγελίες
Φιλόλογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια με πολύχρονη πείρα στα φροντιστήρια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Αρχαία,...
Φιλολογικά Μαθήματα
ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ φιλόλογος, με μεταδοτικότητα και φροντιστηριακή εμπειρία, κάτοχος σεμιναρίου στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παραδ...
Μαθήματα Εκθεσης
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ του Τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα...
Φιλολογος
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή διδακτική,φροντιστηριακή εμπειρία ,κάτοχος σεμιναρίου Ειδικής αγωγής και Παιδοψυχολογίας,παραδίδει μαθήματ...
Φιλολογικά
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ της Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, κάτοχος ήδη πτυχίου Κοινωνιολογίας, αναλαμβάνει με 6ετή διδακτική εμπειρία, υπευθ...
Φιλολογικά μαθήματα
ΝΕΑ
ΈΜΠΕΙΡΗ φιλόλογος, διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, με πολυετή εμπειρία, μεταδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικ...
Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης - Λογοτεχνίας - Ιστορίας - Αρχαίων ελληνικών - Λατινικών σε μαθητές όλων των τάξεων γυμ...
Φιλόλογος
ΦΟΙΤΗΤΉΣ Ελληνικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα και αναλαμβάνει το διάβασμα για την επόμενη μέρα...
Φιλόλογος
ΝΕΑ
ΠΑΡΑΔΊΔΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα, κατ' οίκον ή εξ αποστάσεως, σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, ενώ παρέχεται και η υ...
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Απόφοιτη του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( με εξε...
Φιλόλογος
ΑΠΟΦΟΙΤΗ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, με ειδίκευση στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά, παρ...
Μαθήματα Ελληνικής ως ξένη γλώσσα
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Greek as a Foreign Language) από εξειδικευμένο Φιλόλογο. Δυνατότητα ...
Ιδιαίτερα Μαθήματα Δημοτικού- Γυμνασίου
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ Μαθήματα Δημοτικού- Γυμνασίου Είμαι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών και παραδίδω ιδιαίτερα θεωρητικά μαθήματα σε πα...
Φιλόλογος
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ απόφοιτος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών δημοτικού. Παραδί...
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΟΙΤΉΤΡΙΑ Φιλολογίας του ΕΚΠΑ παραδίδει μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Άριστη γνώση και δ...
Φιλολογικά μαθήματα
ΕΚΘΕΣΗ, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά Γυμνασίου, Λυκείου παραδίδονται από καθηγήτρια έμπειρη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών...
Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (εμβολιασμένη) με μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και πολυετή διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σ...
Φοιτήτρια Φιλολογίας
ΤΕΛΕΙΌΦΟΙΤΗ φοιτήτρια φιλολογίας με κατεύθυνση κλασικές σπουδές . Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου ...
Ιδιαίτερα μαθήματα
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ, απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμ...
Φιλόλογος
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Ιστορίας), με εμπειρία στη διδασκαλία, παραδίδει ιδιαίτε...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα