21 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 21 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Ειδικότητες
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
ΝΕΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Π...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ως εξή...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Γενε...
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Τομέας Ε...
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο ΦΕΚ τ.Γ΄. με αριθ. 1499/08...
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Προκηρύσσονται έντεκα (11) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο ΦΕΚ τ.Γ΄. με αριθ. 142...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση έξι (6) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΠΑΙΔ...
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Προκηρύσσεται η πλήρωση της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), ως ε...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ, ως εξής:  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑ...
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Μελών ΔΕΠ:  Σχολή Κοινωνικών Επιστημ...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:  ΣΧΟΛΗ Ε...
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:  ΣΧΟΛΗ Ε...
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών ως εξής:  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΤΜΗΜΑ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα