1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Ειδικότητες
Πωλητές - Προωθητές Προϊόντων (promoters) - Merchandisers
Περιοχή
Εμπορικό Τρίγωνο - Πλάκα
Εξωτερικοί Πωλητές
ΝΕΑ
ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος καταστημάτων στην Αθήνα ζητεί εξωτερικό πωλητή για την ενδυνάμωση του πελατολογίου και την εξυπηρέτηση του υπάρχ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα