3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Ειδικότητες
Περιοχή
Κεντρική Γραμματέα
ΝΕΑ
Ελληνική Πολυεθνική, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει:  Κεντρική Γραμματεία Προσόντα που απαιτούνται:  ...
Ιδιαιτέρα Γραμματέας - Προσωπική Βοηθός (Ρ.Α.)
ΝΕΑ
Ελληνική Πολυεθνική, Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει: Ιδιαιτέρα Γραμματέα - Προσωπική βοηθό (Ρ.Α.) Απα...
Γραμματέας
ΝΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραμματειακή υποστήριξη - νοσηλευτής - τεχνολόγος, από διαγνωστικό κέντρο, επιθυμητή γνώση laser, βιογρα...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα