4 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 4 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Περιοχή
Πλατεία Βικτωρίας
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ από το ΣΠΙΤΙ
ΝΕΑ
Η εταιρεία TradeDesk Team ζητά έμπειρες Τηλεφωνήτριες για εργασία από το Σπίτι τους. Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά Τηλεφωνικ...
Τηλεφωνήτριες
ΟΜΙΛΟΣ ιατρικής αισθητικής ζητά κυρίες, άνω των 35 ετών, για στελέχωση τηλεφωνικού τμήματος, εξερχόμενες κλήσεις (όχι πωλήσεις)...
Βοηθός Λογιστή
ΝΕΑ
ΒΟΗΘΟΣ λογιστή, με γνώσεις βιβλίων Β' κατηγορίας, καθώς επίσης και Microsoft Office (Word & Excel) για λογιστικό γραφείο στην Π...
Λογιστής -α
ΛΟΓΙΣΤΉΣ/ΡΙΑ με εμπειρία, από ανώνυμη τεχνική εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας. πλήρες φάσμα εργασιών λογιστηρίου και γνώση μισθο...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα