3 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 3 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Περιοχή
Ν. Αχαΐας
Ζήτηση Λογιστή
ΝΕΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' Τάξεως, με άριστη γνώση σε βιβλία Γ' Κατηγορίας, πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου, Πτυχίο ΑΕΙ, ελάχιστη εργασιακή...
Γραμματειακή Υποστήριξη
ΝΕΑ
ΚΟΠΕΛΑ έως 29 ετών ζητείται για γραμματειακή υποστήριξη από εταιρεία, πλήρης απασχόληση, πολύ καλές αποδοχές, περιοχή Παλλήνη, ...
ΠΑΤΡΑ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη ασφαλιστικού γραφείου στην Πάτρα, Σταθερός Μισθός, Ασφάλιση, Η εμπειρία σε παρόμ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα