2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Ειδικότητες
Περιοχή
Χαϊδάρι
Γραμματέας
ΝΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραμματειακής - τηλεφωνικής υποστήριξης, για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, πτυχιούχος, αποδοχές αναλόγως εμπ...
Γραμματέας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση, ζητεί το κέντρο επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με ει...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα