1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Περιοχή
Κυψέλη
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΒΟΗΘΟΣ λογιστή ζητείται από ανώνυμη εμπορική εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία.  Απαραίτητα προσόντα:  Επιθυμητή γνώση: GALAXY-SI...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα