1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
3 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Περιοχή
Μαρούσι
Πωλήτριες έμπειρες
ΝΕΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλλυντικών, ζητεί έμπειρες πωλήτριες για τηλεφωνικές πωλήσεις σε υπάρχον πελατολόγιο, άμεση πρόσληψη, μισθός, ασφάλισ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα