1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Εταιρία
ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε
Λογιστής-τρια
ΝΕΑ
Η ΝΕΦΡΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, ζητεί να προσλάβει άμεσα Λογιστή-στρια Α’ τάξης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα