2 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 2 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Εταιρία
ICAP Employment Solutions
Εξυπηρέτηση Πελατών Interamerican-Οδ. Βοήθεια(6ωρο)
ΔΙΑΘΈΤΕΙΣ άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες; Διακρίνεσαι από ενσυναίσθηση και κίνητρο για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών; Εί...
Σύμβουλος εξυπηρέτησης πελατών εισερχόμενων κλήσεων
ΝΕΑ
Αναζητούμε συμβούλους με άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα στην εξυπηρέτηση πελατών. Ως μέλος της 360 Connect, θυγατρικής ετ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα