1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
30 ημέρες
Κατηγορίες
Υποστήριξη Γραφείου - Εξυπηρέτηση Πελατών - Λογιστήριο
Ειδικότητες
Υπάλληλοι Εξωτερικών Εργασιών - Διανομής
Περιοχή
Αιγάλεω
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ
ΝΕΑ
ΝΕΟΣ με εμπειρία στη διανομή φυλλαδίων σε Όλη την Αττική με δικό του μηχανάκι για να πηγαίνει στο σημείο  διανομής φυλλαδίων , ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα