1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει
Ταξινόμηση ανα
Κατηγορίες
Εστίαση - Τρόφιμα - Ποτά
Ειδικότητες
Ιχθυοπώλες
Περιοχή
Νομός Αττικής
Υπάλληλος ιχθυοπωλείου
ΝΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ιχθυοπωλείου με προϋπηρεσία και υπάλληλος με εμπειρία σε φιλετάρισμα ζητούνται από κεντρικό κατάστημα , 09:00-14:00