1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
10 ημέρες
Κατηγορίες
Εμπόριο & Προώθηση
Ειδικότητες
Πωλητές - Προωθητές Προϊόντων (promoters) - Merchandisers
Περιοχή
Γλυκά Νερά
Πωλήτρια -της
ΠΩΛΗΤΡΙΑ - πωλητής, εξωτερικοί (Β2Β), ζητούνται από από ποτοποιία. Κύρια καθήκοντα η παρακολούθηση και η ανάπτυξη πελατολογίου ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα