1 αγγελίες με τα κριτήρια που έχετε επιλέξει 1 αγγελίες
Ταξινόμηση ανα
Ηλικία αγγελίας
10 ημέρες
Κατηγορίες
Εμπόριο & Προώθηση
Ειδικότητες
Πωλητές - Προωθητές Προϊόντων (promoters) - Merchandisers
Περιοχή
Μαρούσι
Πωλητής
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρεία ζητεί πωλητή για παπούτσια ασφαλείας, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση - τεχνικές γνώσεις - Αγγλικά απαραίτητ...

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα