Οδηγός για φοιτητές

Μάθε μια ξένη γλώσσα ενώ σπουδάζεις.

Εάν είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή σε κάποιο άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μπορείς να αποκτήσεις τη γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών, που είναι αναγκαία όργανα επιστημονικής ολοκλήρωσης. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και του ευρύτερου επιμορφωτικού έργου του, παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να αποκτήσουν γνώσεις σε μια πλειάδα ξένων γλωσσών. Το έργο αυτό επιτελείται από το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αριθμός των φοιτητών που παρακολουθούν μαθήματα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ό,τι παλαιότερα (με βάση τα στοιχεία εγγραφών για το έτος 2009-2010 , οι εγγεγραμμένοι ανήλθαν σε 3.314). Εκτός από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών , γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές άλλων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ , καθώς και ένα ποσοστό εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων. Οι γλώσσες οι οποίες διδάσκονται είναι : Αγγλική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (Hindi- Σανσκριτική), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Νορβηγική, Ολλανδική, Περσική, Πορτογαλική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική, Φινλανδική. Επιπλέον προσφέρονται τα παρακάτω Ειδικά Προγράμματα :

 • Εργαστήριο Γραπτού Προφορικού Λόγου στην Αγγλική επιπέδου Γ1
 • Ιατρική Ορολογία στην Αγγλική ( Φοιτητές Ιατρικών Σχολών ) – ( Ιατροί )
 • Ιατρική Ορολογία στην Γαλλική
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική επιπέδων Β2-Γ1
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στη Γαλλική επιπέδου Β2-Γ1
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στη Γερμανική επιπέδων Β2-Γ1
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Ισπανική επιπέδου Β2
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Ιταλική επιπέδου Β2-Γ1
 • Νομική Ορολογία στη Γαλλική
 • Νομική Ορολογία στη Γερμανική
 • Μετάφραση στην Αγγλική
 • Θεσμοί, Ορολογία & Μετάφραση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γαλλική

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε με το νόμο 5147/1931 και αποτελούσε αρχικά Τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Σκοπός εξαρχής του Διδασκαλείου υπήρξε η διδασκαλία των ξένων γλωσσών , η οποία ωστόσο για πολλά χρόνια περιορίστηκε στη διδασκαλία των ευρύτερα ομιλουμένων, ήτοι της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, στις οποίες προσετέθη αργότερα η Ιταλική, η Ισπανική και η Ρωσική. Με την από 3/3/1994 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών καθίσταται πλήρως ανεξάρτητη και αυτοτελής ακαδημαϊκή μονάδα , παύοντας πλέον να αποτελεί τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης και διοικείται από δικό της Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ (δηλαδή τον εκάστοτε Πρύτανη, με Αναπληρωτή τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων) , έναν εκπρόσωπο για καθένα από τα Ξενόγλωσσα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ( Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό, Ιταλικο-Ισπανικό), με ειδικότητα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έναν εκπρόσωπο του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, δύο αιρετούς εκπροσώπους μελών ΕΕΔΙΠ (κλάδος 1) των Ξένων Γλωσσών του Διδασκαλείου και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, όλοι με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Η Γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στεγάζεται στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος , T.K. 106 79 . Δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 – 13:00. Τηλέφωνα: 210–3613261, 210–3688204, 210-3688232, 210-3688265, 210-3688266, 210-36 Επίσης η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιείται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας. Το Γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης υποδέχεται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00 & 15:00-17:00 (τους νεοεισαγόμενους από την ημέρα εγγραφής τους) και εκδίδει κάρτα παρακολούθησης. Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι οι ακόλουθες:

 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ισπανικά
 • Τούρκικα
 • Ρωσικά και
 • Νέα Ελληνικά

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Σχολιάστε το!