Αγορά αυτοκινήτου Αυτοκίνητο Διαδικασία πώλησης αυτοκινήτου Μετά την αγορά Πώληση αυτοκινήτου

Διαδικασία μεταβίβασης

Μεταβίβαση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Η μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ανήκει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αδεια κυκλοφορίας
  • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) σε περίπτωση που ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
  • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου
  • Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.

Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής – αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.

Η παραπάνω υπηρεσία (μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης) διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μεταβίβαση καινούριου αυτοκινήτου

Η διαδικασία μεταβίβασης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και άδειας κυκλοφορίας ένός καινούριου αυτοκινήτου, ίσως να ακούγετε δαιδαλώδης. Τη διεκπεραίωσή της, όμως, αναλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και εσείς καλείστε να παραλάβετε το καινούριο σας αυτοκίνητο, αρκεί βέβαια να έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

σχόλιο

Σχολιάστε το!