Οδηγός - Μηχανοτεχνίτης Οδικής Βοήθειας
Interassistance - Καλλιθέα (Χρυσάκη) - Οδηγοί οχημάτων

Η Interamerican, μέλος του ομίλου Achmea, προσφέρει άριστες δυνατότητες σταδιοδρομίας παρέχοντας ένα υποστηρικτικό, προκλητικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας και τώρα επιδιώκει να απασχολήσει έναν ταλαντούχο και εξειδικευμένο Οδηγό- Μηχανοτεχνίτη Οδικής Βοήθειας, για τον ιδιόκτητο στόλο της στην Αθήνα.

Σκοπός θέσης: 

 • Η παροχή εξυπηρέτησης στους ασφαλισμένους μας 
 • Υπευθυνότητες: 
 • Παροχή οδικής βοήθειας ή/και μεταφορά οχημάτων 
 • Επίλυση απλών βλαβών οχημάτων όπου είναι εφικτό 
 • Φροντίδα ατυχήματος 
 • Προσόντα & Εμπειρία που απαιτείται: 
 • Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ, Ε 
 • ΠΕΙ
 • Ηλ. Κάρτα ταχογράφου
 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων προαιρετικά 
 • Εξοικείωση με χρήση tablet ή υπολογιστή 
 • Γνώση Αγγλικών προαιρετικά 
 • Eπιθυμητή Επαγγελματική Εμπειρία σε Οδική Βοήθεια ή ως Μηχανοτεχνίτης/Ηλεκτροτεχνίτης

Δεξιότητες: 

 • Εστίαση στον Πελάτη 
 • Ομαδική εργασία 
 • Προσωπική ανάπτυξη 
 • Ανάληψη ευθύνης 
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
 • Βελτίωση διαδικασιών 
 • Επικοινωνία 

, πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου, στον εργασιακό χώρο, Απολυτήριο Λυκείου


, αορίστου χρόνου, Απολυτήριο Λυκείου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 9 Ιουλίου 2024