Γραμματειακή Υποστήριξη
Άγιος Δημήτριος Αττικής (Κέντρο) - Στελέχη ανθρώπινου δυναμικού - HR
ΤΟ Νεφρολογικό Κέντρο Αγίου Δημητρίου αναζητά άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης του Ομίλου.

Απαραίτητα προσόντα:

Σχετικός Τίτλος / Πτυχίο Ιδιωτικής Σχολής ή ΑΕΙ / ΤΕΙ

Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)

Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 17 Μαΐου 2024