Βοηθός Τεχνίτη Σιδερά
Αθήνα (Τσαλαβούτα) - Σιδεράδες

ΒΟΗΘΟΣ τεχνίτη σιδερά - μονταδόρου και γενικών εργασιών, ζητείται από εταιρεία κατασκευής αναβατορίων, ανελκυστήρων και γερανογεφυρών

  • αμοιβή αναλόγων προσόντων
  • πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου


, αορίστου χρόνου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024