Ηλεκτρολόγος
Πειραιάς (Κέντρο) - Ηλεκτρολόγοι Πλοίων

Τεχνικός ηλεκτρολόγος ζητείται από την εταιρεία Internaftiki για επιθεωρήσεις σε αντίστοιχο εξοπλισμό σκαφών, σχετική εμπειρία σε ηλεκτρικά ή ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα σκαφών επιθυμητή

Αποστολή βιογραφικών στη φόρμα της xe με κωδικό ΒΗ23


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024