Τεχνικός Σύμβουλος / Υπεύθυνος Συνεργείου
Αχαρνές - Τεχνικοί & Τεχνίτες οχημάτων

Τεχνικός Σύμβουλος / Υπεύθυνος Συνεργείου για ανυψωτικά μηχανήματα, με κατάρτηση μηχανικού, επικοινωνιακός, οργανωτικός, με ηλικία άνω των 45 ετών, απαραίτητη εμπειρία

, 09:00-17:00


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024