Βοηθός Ξυλουργού
ΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ Ε Ε - Περιστέρι (Νέα Κολοκυνθού) - Ξυλουργοί - Επιπλοποιοί - Ταπετσέρηδες επίπλων

Βοηθός ξυλουργού ζητείται από ξυλουργείο στο Περιστέρι με δίπλωμα οδήγησης. Παρέχονται ικανοποιητικός μισθός και πλήρης ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών στη φόρμα της Χρυσής Ευκαιρίας.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024