Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Ασπρόπυργος - Χειριστές βιομηχανικού εξοπλισμού

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με άδεια χειριστή - δίπλωμα ζητείται για χειρισμό μηχανημάτων έργου (τσάπα - κλαρκ).

Ωράριο 8ώρο 6ήμερο

Μισθός ικανοποιητικός

Υπεύθυνη επικοινωνιάς Κα. Φαλούτσου Γεωργία

Ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00


, αορίστου χρόνου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024