Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
ERGON SERVICE IKE - Περιστέρι (Νέα Κολοκυνθού) - Τεχνικοί & Τεχνίτες οχημάτων

Η Ergonservice αναζητά ηλεκτρολόγο επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων (έως 3,5 τόνους) στις νέες της εγκαταστάσεις.


Προοπτική ανέλιξης


Νέες τεχνολογίες


Ευχάριστο κλίμα


Απαραίτητη προϋπηρεσία
, πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, 09:00-17:00


, αορίστου χρόνου, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024