Κόπτης - Ράπτης
Βάρη - Κόπτες

Η εταρεία Damiano Milano στη Βάρη ζητεί κόπτη - ράπτη

Παρέχεται μισθός και ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών μέσω της φόρμας της Χρυσή Ευκαιρίας

Επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 6942/919446, 210965/3583


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024