Μηχανικός Οχημάτων
Άγιος Ιωάννης Ρέντης (Λαχαναγορά) - Τεχνικοί & Τεχνίτες οχημάτων

Συνεργείο-Φανοβαφείο στον Αγ. Ι. Ρέντη ζητεί Μηχανικό Αυτοκινήτων με

προϋπηρεσία. Απασχόληση 5νθήμερη Δευτέρα έως Παρασκευή, σε πλήρως οργανωμένο περιβάλλον εργασίας με προοπτική εξέλιξης.


Προσφέρονται πολύ καλές αποδοχές & επιπλέον παροχές αναλόγως προσόντων & εμπειρίας, 6932/143865 αποστολή βιογραφικών στο μέσω φόρμας ΧΕ, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024