Τεχνίτες - Εργάτες
Βιομηχανική Περιοχή - Άλλες ειδικότητες (Διάφορες υπηρεσίες - Ειδικότητες) - 1.000 €

Εμπορική Εισαγωγική εταιρεία Μοκετών Χαλιών Δαπέδων  με έδρα τον Ασπρόπυργο, αναζητά Τεχνίτες - Εργάτες  για την αποθήκη .

, συζητήσιμη, πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου, στον εργασιακό χώρο, Απολυτήριο Λυκείου


, αορίστου χρόνου, Απολυτήριο Λυκείου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024