Μαθήματα Μηχανικής - Solidworks
Garage EDU HUB - Κηφισιά (Κάτω Κηφισιά) - Μηχανικοί - Μελετητές

ΑΤΟΜΑ με πάθος ζητούνται για την εκπαίδευση και τις καινοτόμες δράσεις. Το συγκεκριμένο άτομο ζητείται από κόμβο τεχνολογίας και δημιουργικής εκπαίδευσης για παιδιά, για παράδοση μαθημάτων μηχανικής και 3D Design στο πρόγραμμα Solidworks. 

Προετοιμασία και παράδοση μαθημάτων κάθε τάξης σύμφωνα με το curriculum του Garage.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024