ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
2-b Tεχνική - Νέα Σμύρνη (Χρυσάκη) - Ηλεκτρολόγοι

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι εσωτερικών εγκαταστάσεων, τεχνίτες ή βοηθοί από τεχνική εταιρεία. Αμοιβή ανάλογα με την εμπειρία.Πτυχίο ΙΕΚ ή ανώτερο. Αποστολή βιογραφικού στο email.


, αορίστου χρόνου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024