Εφαρμοστής - Μονταδόρος
Δ. Μεγάρων - Άλλες ειδικότητες (Διάφορες υπηρεσίες - Ειδικότητες) - 1.274 €

Ναυπηγείο κατασκευής φουσκωτών σκαφών ζητεί Εφαρμοστές - Μονταδόρους.

  1. Για την θέση του Εφαρμοστή-Μονταδόρου είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  2. Για την θέση του Βοηθού Εφαρμοστή ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση δεν είναι απαραίτητη αλλά θα προτιμηθούν υποψήφιοι με τεχνικές γνώσεις. 

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 8:00 - 16:30


, αορίστου χρόνου, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024