Λογίστρια
Μαρούσι (Κέντρο) - Λογιστές/Φοροτεχνικοί

Λογιστρια ζητείται από τεχνικη εταιρεία στο Μαρουσι  για πλήρη

απασχόληση, στον εργασιακό χώρο

Προφίλ υποψήφιου:

 •  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής
 •  Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο ή εταιρεία
 •  Άριστη γνώση Ε.Λ.Π, Φ.Π.Α., μισθοδοσίας
 •  Γνώση φορολογικής νομοθεσίας
 •  Γνώση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου
 • Εργασίες ενημέρωσης Βιβλίων
 • Εργασίες Γ.Ε.ΜΗ.
 • Εργασίες Μισθοδοτικές – Ασφαλιστικές
 • Σύσταση καταστατικών
 • Ρυθμίσεις Ε.Φ.Κ.Α. - Δ.Ο.Υ.
 • Γνώση μισθοδοτικου  προγραμμάτος Anaconda
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office
 • Γνώση Προγραμματων Epsilon και  Softone  
 • Πολύ καλή  γνώση MyData
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Επαγγελματισμός και εχεμύθεια
 • Ικανότητες Οργάνωσης
 • Ικανότητα αντιμετώπισης θεμάτων υπό πίεση
 •  Καλή γνώση αγγλικών

Βασικές Αρμοδιότητες θέσης εργασίας :

 •  Καταχώρηση εγγραφών Γενικής-Αναλυτικής λογιστικής
 • Τιμολόγηση
 • Συμφωνίες εμπορικού-λογιστικής
 •  Υποστήριξη φορολογικών υποχρεώσεων ( ΦΠΑ,ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, intrastat, παρακρατούμενοι φόροι) 
 •  Συμφωνίες υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 •  Ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες θα είναι ακριβείς και άμεσα διαθέσιμες, όταν χρειάζεται
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων

Αποστολή βιογραφικών μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας.


, Πτυχίο ΙΕΚ, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 36 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024