Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GPG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Αθήνα (Κεραμεικός) - Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας με έδρα στην Αθήνα (κέντρο), για να καλύψει τις νέες της ανάγκες στην ανάπτυξή της, αναζητά έναν δυναμικό και έμπειρο Σύμβουλο Επιχειρήσεων για να ενταχθεί στην ομάδα της. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή εμπειρία συμβουλευτικής σε προγράμματα υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και να διαθέτει ισχυρές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα και στην χρήση υπολογιστών. 

Προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στη συμβουλευτική επιχειρήσεων σε προγράμματα ή σε σχετικό ρόλο.(Εμπειρία μεγαλύτερη των 2 ετών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
  • Ισχυρές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του MS Office
  • Εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέλος της ομάδας

Πλεονεκτήματα

  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο της εργασιακής εμπειρίας
  • Ευκαιρία για εργασία δίπλα σε έμπειρους ανθρώπους του κλάδου
  • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
  • Έκθεση σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών προκλήσεων


, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
GPG ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η εταιρεία μας αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη προσβλέπει στον ρόλο ενός έμπειρου και τεχνικά άρτιου συνεργάτη προς όλες τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες επιδιώκουν την οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό, την καθετοποίηση της παραγωγής και την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 9 Ιουλίου 2024