Βοηθός Γραφείου Κίνησης
Μεταμόρφωση - Εξυπηρέτηση Πελατών - Call center - Client service

Η εταιρεία GEON Περιβαλλοντική Ενεργειακή Μον. ΕΠΕ (GEON.WC) με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής αναζητά υπάλληλο για την θέση του βοηθού γραφείου κίνησης. Η εταιρία είναι ταχέως αναπτυσσόμενη με προοπτικές εξέλιξης.

Σχετική προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη αλλά θα εκτιμηθεί.

Απαιτούμενα προσόντα:

-Χρήση Η/Υ, Excel, Word

-Εξοικείωση με σύστημα ηλεκτρονικής και δυναμικής δρομολόγησης

-Καλές επικοινωνιακές δυνατότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

-Μόνιμη εργασία

-Ικανοποιητικές αποδοχές

-Εταιρικό τηλέφωνο επικοινωνίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας.


, αορίστου χρόνου, Πτυχίο ΑΕΙ, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024