Βοηθός Λογιστή
Αχαρνές - Λογιστές/Φοροτεχνικοί

Η εταιρεία DIMEX Α.Ε. με έδρα τις Αχαρνές, πρότυπος παραγωγική μονάδα ποτηριών, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή  για την στελέχωση του. Λογιστηρίου :

Περιγραφή Θέσης:       

 • Καθημερινή παρακολούθηση και συντονισμός των διεργασιών και διαδικασιών του τμήματος Λογιστηρίου
 • Προετοιμασία τιμολογίων και οικονομικών καταστάσεων          
 • Διαχείριση και οργάνωση ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων 
 • Υποστηρικτικές εργασίες του τμήματος και αρχειοθέτηση
 • Επικοινωνία με πελάτες-προμηθευτές συμφωνίες υπολοίπων     
 • Παρακολούθηση έργων συμφωνητικά-προτιμολόγια
 • Καταχώρηση κινήσεων και συμφωνία τραπεζών
 • Ενημέρωση καρτελών πελατών 
 • Προγραμματισμός &πληρωμές προμηθευτών και μισθοδοσίας μέσω e-banking της τράπεζας         
 • Συνεργασία με το τμήμα μισθοδοσίας 
 • Διαχείριση email 
 • Άλλες διαχειριστικές εργασίες 
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικής
 • αλληλογραφίας 

Επιθυμητά Προσόντα - Απαραίτητες

Γνώσεις & Δεξιότητες:

 • Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή άλλης σχετικής σχολής με κατεύθυνση λογιστικής ή οικονομικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη προφορική & γραπτή επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Καλή γνώση χρήσης λογιστικών πακέτων, Η/Υ & εφαρμογών Microsoft Office.
 • Καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Καλή γνώση Ms Office (κυρίως Excel) και e-banking.

Προσφέρεται:

 • Αμοιβή ανάλογων προσόντων/
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο  εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξελίξεις

Αποστολή βιογραφικού μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας.


, Πτυχίο ΙΕΚ, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024