Υπάλληλος Γραφείου
L PACKING - Αυλώνα - Γραμματείς

Η εργασία είναι 5νθήμερη με ωράριο 07:00 – 15:00.

Απαραίτητες οι καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και

Αγγλικών.

Η εμπειρία στην χρήση του λογιστικού προγράμματος της Sof1 θα

εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικού μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας.


, Πτυχίο ΙΕΚ, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 12 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024
L PACKING
Μεγάλη εταιρεία στον κλάδοτων ανασυσκευασιών με έδρα τον Αυλώνα Αττικής.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024