Εργάτης - Εργατοτεχνίτης
ΜΕΤΑΛΧΡΩΜ ΑΕ - Δ. Ασπρόπυργου - Εργάτες - 1.000 €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Ασπρόπυργο, αναζητεί εργάτη - εργατοτεχνίτη για μόνιμη απασχόληση. Καλή χρήση εργαλείων, τεχνική αντίληψη. Μισθός αναλόγως προσόντων.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
ΜΕΤΑΛΧΡΩΜ ΑΕ
Κατεργασία και επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024