Καθηγήτρια -ής Αγγλικών σε Νηπιαγωγείο
ΞΕΚΙΝΗΜΑ - Δ. Κρωπίας - Καθηγητές ξένων γλωσσών

Ζητείται καθηγήτρια / καθηγητής αγγλικών προσχολικής βαθμίδας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο) με εμπειρία και όρεξη διδασκαλίας σε τάξη. Απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ελληνικού πανεπιστημίου. Περιοχή Κορωπί. ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: λιγότερο από 1 έτος


, Πτυχίο ΙΕΚ, μερική απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024