Οδηγός Γ΄κατηγορίας
Κορωπί - Οδηγοί οχημάτων

Εταιρεία στην βιομηχανική περιοχή Κορωπίου ζητά οδηγό με δίπλωμα Γ' κατηγορίας για άμεση πρόσληψη.

Αποδοχές ενδιαφέρουσες και ανάλογες των προσόντων και της προϋπηρεσίας.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024