Εργάτες Παραγωγής
COPYEXPRESS - Περιστέρι (Νέα Κολοκυνθού) - Εργάτες - 1.000 €

Η COPYEXPRESS EE, εταιρεία παραγωγής ψηφιακών εκτυπώσεων με έδρα στο Περιστέρι. Επιθυμεί να καλύψει για την στελέχωση της θέσης του Εργάτη Παραγωγής.

Κύρια καθήκοντα:

 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Ποιοτικός έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων
 • Συγκέντρωση των παραγόμενων προϊόντων για την συσκευασία
 • Τακτοποίηση του χώρου εργασίας 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Εργατικότητα και υψηλό αίσθημα συνεργασίας
 • Διάθεση επιμόρφωσης και απασχόλησης σε διαφορετικές θέσεις παραγωγής 

Παροχές:

 • Σταθερές απολαβές σύμφωνα με την βαρύτητα της θέσης και της αξιολόγησης της επιλογής
 • Πλήρης απασχόληση
 • Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρης παροχή ενδυμασίας ανάλογα με την θέση εργασίας  
 • Απαραίτητο ειναι το δίπλωμα οδήγησης μηχανής - αυτοκινήτου.


, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 12 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024