Ηλεκτρολόγος και Βοηθός Ηλεκτρολόγου
Αθήνα (Νέος Κόσμος) - Ηλεκτρολόγοι

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ και βοηθός ηλεκτρολόγου απόφοιτος ή φοιτητής τεχνικής σχολής, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις & προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών, από ελεύθερο επαγγελματία για μόνιμη εργασία. Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: λιγότερο από 1 έτος.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024